ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.3-4.269670

Анотація

Сучасний вчитель іноземної мови має впевнено використовувати в освітньо-виховному процесі різні технології, методи, форми і засоби навчання, в тому числі задля організації іншомовної проєктної діяльності школярів. Практичне володіння інноваційною проєктною технологією акцентується в чинних вітчизняних стандартах та освітньо-професійних програмах з підготовки майбутніх учителів. Згідно з Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, вчитель має знати особливості організації освітньої діяльності учнів за проєктною технологією, етапи проєктування, методи і прийоми роботи учнів на кожному етапі та вміти формулювати проблемно-дослідницькі питання, організовувати евристичні бесіди і навчальні діалоги зі школярами, планувати проєктні заняття, оцінювати проєктну діяльність учнів, тобто бути здатним впроваджувати проєктне навчання в освітньо-виховний процес. У зв’язку з цим актуальною є проблема формування проєктної компетентності майбутніх учителів іноземних мов як важливого компонента їхньої інтегральної професійно-методичної компетентності. Мета навчальної дисципліни «Проєктне навчання англійської мови учнів закладів загальної середньої освіти» для студентів спеціальності 014 Середня освіта полягає в ознайомленні майбутніх учителів англійської мови з теоретичними основами і методикою використання проєктної технології та формуванні методичних знань і вмінь планувати, організовувати, реалізовувати, координувати та оцінювати англомовну проєктну діяльність учнів. У публікації стисло розкриваються завдання і зміст цієї дисципліни, вказуються форми і методи навчання, методи оцінювання навчальних досягнень студентів, наводяться приклади теоретичних і практичних професійно-методичних завдань.

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти