Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

Науково-методичний журнал «Іноземні мови» (ISSN (print) 1817-8510; ISSN (online) 2616-776X) видається з березня 1995 року.

Засновники: Київський державний лінгвістичний університет; із серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет і видавництво «Ленвіт» (до 12 травня 2015 року); з 12 травня 2015 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузь наукпедагогічні науки.

Періодичність4 рази на рік.

Мови виданняєвропейські та східні мови.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво КВ № 7259 від 05.05.2003.

Фахова реєстрація: Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010; Наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015; Наказ Міністерства освіти і науки України № 358 від 15.03.2019 (Додаток 9) з рішенням Атестаційної колегії щодо включення журналу до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

Упродовж 1995–2017 років обов’язки головного редактора журналу «Іноземні мови» виконувала Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету; із січня 2018 року головним редактором є Майєр Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор цієї ж кафедри.

Журнал індексується в наукометричних базах даних Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International, Directory of Research Journal Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services Database (SIS), CiteFactor, Research Bible Academic Resource Index (ResearchBib) та репозитаріях і пошукових системах Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), CrossRef, WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE Metadata Base, Google Scholar.

Усім статтям журналу призначається цифровий ідентифікатор DOI.

Науково-методичний журнал «Іноземні мови» приймає до друку не опубліковані раніше рукописи (статті, огляди, рецензії, відгуки, методичні розробки тощо), які проходять двостороннє «сліпе» рецензування і перевірку на плагіат.

Усі матеріали авторів публікуються в журналі безкоштовно.

Рекомендуємо ознайомитися з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів.

Проблематика журналу «Іноземні мови»:

  • методика реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах освітніх закладів;
  • особливості навчання іноземних мов і культур у закладах дошкільної, загальної середньої і вищої освіти;
  • професійно-методична підготовка майбутніх учителів та викладачів іноземних мов і культур;
  • методика навчання перекладу;
  • сучасні засоби і технології навчання іноземних мов і культур у різних типах освітніх закладів;
  • історія методики навчання іноземних мов і культур;
  • психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов і культур.

Контакти редакції:

03150, Київ, вул. Велика Васильківська, 73,

Київський національний лінгвістичний університет,

кафедра методики викладання іноземних мов

й інформаційно-комунікаційних технологій (кімн. 126).

Тел.: 044 529 83 26;

електронна адреса: fl@knlu.edu.ua

Сайт: http://fl.knlu.edu.ua

 

Анонси

 

Статус журналу

 

Шановні автори і читачі!

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Додаток 9 до Наказу МОН України № 358 від 15.03.2019) журнал "Іноземні мови" ("Foreign Languages") включено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.

 
Опубліковано: 2019-03-19 Детальніше...
 
Більше анонсів...