Науково-методичний журнал "Іноземні мови"

Науково-методичний журнал «Іноземні мови» (ISSN (print) 1817-8510; ISSN (online) 2616-776X) видається з березня 1995 року.

Засновники: Київський державний лінгвістичний університет, із серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет і видавництво «ЛЕНВІТ» (до 12 травня 2015 року); з 12 травня 2015 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузь наук: педагогічні науки.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мови видання: європейські та східні мови.

Свідоцтво про державну реєстрацію: свідоцтво КВ № 7259 від 05.05.2003 р. Фахова реєстрація у МОН України: перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3, Бюлетень ВАК України № 12 від 2010 р.; наказ Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015 р.

Упродовж 1995-2017 років обов’язки головного редактора журналу «Іноземні мови» виконувала Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземих мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету; із січня 2018 року головним редактором є Майєр Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор цієї ж кафедри.

Журнал індексується в таких наукометричних базах даних, репозитаріях і пошукових системах: Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory (Ulrichsweb), CrossRef, WorldCat, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE Metadata Base, CiteFactor, Scientific Indexing Services Database (SIS), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Research Bible Indexing Database (ResearchBib), Google Scholar.

Усім випускам і статтям журналу призначається цифровий ідентифікатор DOI.

Науково-методичний журнал «Іноземні мови» приймає до друку не опубліковані раніше рукописи (статті, огляди, рецензії, відгуки, методичні розробки тощо), які проходять двостороннє «сліпе» рецензування і перевірку на плагіат.

Усі матеріали авторів публікуються в журналі безкоштовно.

Рекомендуємо ознайомитися з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів.

Проблематика журналу «Іноземні мови»:

  • методика реалізації міжкультурної іншомовної освіти у різних типах освітніх закладів;
  • особливості навчання іноземних мов і культур у закладах дошкільної, загальної середньої і вищої освіти;
  • професійно-методична підготовка майбутніх учителів та викладачів іноземних мов і культур;
  • методика навчання перекладу;
  • сучасні засоби і технології навчання іноземних мов і культур у різних типах освітніх закладів;
  • історія методики навчання іноземних мов і культур;
  • психолого-педагогічні засади навчання іноземних мов і культур.

Контакти редакції:
03150, Київ, вул. Велика Васильківська, 73,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра методики викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних технологій (кімн. 126).
Тел.: 044 529 83 26;
електронна адреса: fl@knlu.edu.ua
Сайт: http://fl.knlu.edu.ua

Анонси

 

Готується поточний випуск журналу

 

Шановні автори!

Інформуємо Вас про підготовку до видання наступного числа науково-методичного журналу "Іноземні мови". З вимогами до оформлення рукописів можна ознайомитись у Керівництві для авторів.

 
Опубліковано: 2018-01-20
 
Більше анонсів...