№ 2 (2017)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2

Зміст

Креативне письмо на уроках іноземної мови: малі віршовані форми як засоби формування міжкультурної компетентності PDF
О. Б. Бігич 11-15
Bologna Process in Ukraine: the decade anniversary PDF (English)
Sofiya Nikolaeva 16-22
Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання PDF
О. Є. Мартиненко 23-33
Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» PDF
Л. В. Кушмар 34-38
Complexe des exercices dédiés à l’apprentissage des futurs philologues de la traduction écrite des notices françaises en ukrainien PDF (Français)
L. V. Bondar 39-43
Комплекс вправ для розвитку лінгвосоціокультурної компетентності в німецькомовному аудіюванні студентів третього курсу за темою «Kino in Deutschland» PDF (Deutsch)
А. В. Козир 59-61
Проектна технологія навчання іноземних мов і культур студентів мовних вищих навчальних закладів PDF
О. М. Устименко 44-58