№ 3 (2014)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3

Зміст

Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою PDF
О. Б. Бігич 3-7
Оволодіння шестирічними першокласниками графікою англійської мови PDF
І. В. Шастова 8-14
Вправи для навчання учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови реферативного перекладу PDF
К. О. Шевелько 15-20
Сучасний стан використання проектної методики у навчанні майбутніх філологів іншомовного монологічного мовлення PDF
Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко 21-27
Вправи для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання PDF
Л. С. Бірецька 28-37
Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів PDF
О. Г. Квасова 38-44
Дистанційне навчання іноземних мов з використанням програми SKYPE PDF
О. Є. Мартиненко 45-47