№ 1 (2014)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i1

Зміст

Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів за новим навчально-методичним комплексом "Німецька мова 1" PDF
Н. Ф. Бориско, О. О. Паршикова 13-17
Контроль у навчанні іноземної мови учнів початкової школи в аспекті підручникотворення PDF
О. О. Коломінова 18-28
Вправи для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери PDF
Л. О. Максименко 29-34
Методична компетентність майбутніх викладачів французької мови як компонент загальнопрофесійної підготовки PDF
Н. В. Майєр 35-39
Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту PDF
Я. О. Дьячкова 40-46
Система вправ для навчання майбутніх філологів двостороннього синхронного перекладу PDF
А. С. Ольховська 47-55
Іншомовна освіта в Україні: міфи і реальність PDF
С. Ю. Ніколаєва 3-12
Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов PDF
Н. Андрєєва, Ю. Дем’янова 56-60