№ 4 (2017)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4

Зміст

Поточний контроль іншомовної проектної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти PDF
О. М. Устименко 3-22
Професійна ідентичність як фактор формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх моряків PDF
Н. Є. Огородник 23-29
Навчання майбутніх перекладачів перекладу текстів інструкцій німецькою мовою (комунікативно-функціональний підхід) PDF
О. М. Середа 30-36
Кейс «Organisation d’une soirée» для формування у студентів першого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в говорінні PDF (Français)
І. О Оліфер 53-54
Фрагмент практичного заняття з формування у студентів першого курсу франкомовної граматичної компетентності з використанням автентичного вірша PDF (Français)
Ю. М. Черняк 54-56
Фрагмент практичного заняття з нідерландської мови з формування у студентів першого курсу граматичної компетентності з використанням автентичного пісенного матеріалу PDF (Nederlands)
А. В. Кононенко 57-59
Фрагмент практичного заняття з нідерландської мови з формування у студентів другого курсу компетентності в аудіюванні з використанням автентичних відеоматеріалів у процесі самостійної роботи PDF (Nederlands)
О. В. Сокових 60-61
Фрагмент практичного заняття з англійської мови з розвитку вмінь монологічного мовлення студентів третього курсу з використанням колажу на гостру соціальну тематику PDF (English)
Ю. І. Григоріадіс, О. М. Устименко 62-64
Компетентності, результати навчання та форми атестації доктора філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» PDF
С. Ю. Ніколаєва 37-45
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика реалізації міжкультурної мовної освіти» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.02 Мова і література (англійська, іспанська, німецька, французька PDF
Н. В. Майєр 46-48
Огляд колективної монографії «Problem-Based Learning in Teaching English as a Foreign Language: Theoretical and Practical Issues» PDF
Н. Є. Дмітренко, Л. Я. Терещенко 49-52