№ 1 (2019)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.1

Зміст

Принципи диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців PDF
О. С. Синекоп 3-15
Зміст професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні курсантів з інформаційних систем та технологій PDF
В. О. Юхименко 16-21
Сучасні підходи до формування тестової компетентності майбутнього вчителя іноземних мов і культур PDF
Н. В. Майєр 22-29
Проектна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур у контексті сучасної освітньої парадигми PDF
О. М. Устименко 30-40
Чинники формування методичної компетентності майбутніх філологів у викладанні перекладу PDF
Т. Д. Пасічник 41-46
Використання сервісів Web 2.0 і кооперативних проектів у навчанні німецької мови PDF
Л. О. Федоренко 47-52
Комплекс вправ для самостійного оволодіння майбутніми перекладачами компетентністю в анотативному і реферативному перекладі франкомовних науково-технічних текстів PDF (Français)
В. Д. Ігнатенко 53-60
Практичне заняття з англійської мови на тему “Поширення ядерної зброї у світі” PDF (English)
Р. А. Слобоженко 61-64