№ 2 (2014)

Іноземні мови

DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i2

Зміст

Робота з аудіотекстом у процесі формування в учнів основної школи франкомовної компетентності в аудіюванні PDF
Д. А. Руснак 3-7
Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі PDF
О. Ю. Гальченко 8-14
Особливості етапів формування мовних компетентностей в учнів 5-го класу (англійська мова після німецької) PDF
М. М. Прокопчук 15-20
Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови PDF
К. О. Шевелько 21-28
Тенденції і перспективи формування методичної готовності майбутніх викладачів іноземних мов PDF
Н. В. Майєр 29-33
Комплекс вправ для вдосконалення фонетичних навичок говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації PDF
O. П. Дацків 34-38
Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови PDF
О. В. Ярошенко 39-44
Заняття з англійської мови на тему “Цінності сучасного світу” PDF (English)
Н. Є. Білоножко 55-59
Du panier au chariot PDF (Français)
Є. Ю. Мельник 60-62
Заняття на тему “Мовний портфель для навчання англійського писемного мовлення” PDF (English)
І. В. Беженар 63-72
Профессиональный портфель преподавателя высшего учебного заведения PDF
С. Ю. Николаева 45-54